Nahajate se na: Navodilo za ravnanje s semeni

PAKIRANJA SO OPREMLJENA Z RASTLINSKIM POTNIM LISTOM 


Pri dobavi/prodaji veljajo Splošni pogoji poslovanja družbe HP hibrid d.o.o. 


Seme je neprimerno in neuporabno za prehrano ljudi in živali. Za razkuženo seme upoštevajte navodila za varno uporabo semen Evropskega združenja ESA, ki so navedena na internetni strani www.hphibrid.com/navodilo-za-ravnanje-s-semeni in v nadaljevanju. 
Besedilo navodil za varno uporabo semen Evropskega združenja za semena (ESA):
V nekaterih primerih so semena zaščitena (razkužena) v skladu z dogovorjenim standardom kakovosti za panogo. Za lastno varnost in zaradi zaščite okolja je potrebno upoštevati naslednje varnostne ukrepe: 
Na splošno:
Obdelanih semen ne uporabljajte za prehrano ljudi ali živali ali za predelavo. Hranite zunaj dosega otrok, živine in divjih živali. Z zapakiranimi semeni ravnajte previdno. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in dihali. Pri ravnanju s semeni in čiščenju opreme nosite ustrezno zaščitno opremo pri ravnanju s semeni. Pred obroki hrane in po delu si umijte roke in izpostavljeno kožo. Odstranite vsa razsuta semena. Obdelana semena naj ne pridejo v stik s površinsko vodo. 
Pred sejanjem:

Izogibajte se izpostavljenosti prahu pri odpiranju vreč s semeni in med polnjenjem ali praznjenjem sejalnice ter ostale opreme. Izogibajte se prenašanju prahu iz vreč s semeni v sejalnico. Predhodno obdelanih semen ne obdelujte z dodatnimi izdelki. 
Pri zunanjem sejanju:
Pri uporabi pnevmatske sejalnice usmerite prah od obdelanih semen na površino prsti ali v prst skozi deflektorje. Sejte s priporočeno hitrostjo sejanja. Za zaščito ptic, sesalcev ter ostalih živali morate semena prekriti s plastjo prsti, tudi na koncu vrst. 
Po sejanju:
Ne puščajte praznih vreč ali ostankov obdelanih semen v okolju. Zavrzite jih v skladu z veljavno zakonodajo. Prepričajte se, da so ostanki obdelanih semen pospravljeni nazaj v svoje prvotne vreče. Praznih vreč ne uporabljajte v nobene druge namene in jih zavrzite v skladu z veljavno zakonodajo.