Nahajate se na: Semenski česen

Semenski česen

Za uspešno pridelavo je zelo pomemben dober semenski material, zato imamo v naši ponudbi izključno certificiran semenski česen. Vsako pakiranje je opremljeno z deklaracijo, ki po evropskih standardih zagotavlja:

  • vrsto in sorto,
  • sledljivost in izvor semenskega materiala,
  • jamstvo izvora certificiranega materiala,
  • sortnost in čistost semenskega materiala,
  • laboratorijske teste in kontrolo.

 

SOC potrdilo zagotavlja standarde kakovosti, čistosti in homogenosti.

Semenski česen je brez virusen in brez prisotnosti ogorčic.

Ponudba je rezultat preizkušanj, tako na našem poskusnem polju, kot pri pridelovalcih.

 

 

Čas sajenja in spravila pridelka mora biti prilagojen naravnim pogojem ter lokalnim posebnostim. 
Informacije na spletni strani naj vam služijo samo kot orientacija in za lažje organiziranje nabave in sajenja semenskega materiala ter spravila pridelka.
Semenski material je v strokih, zato vas opozarjamo, da so obračunane dobavljene količine v pakiranju in ne razstročkana in prebrana količina. Semenski česen dobavljamo jeseni (tudi spomladanskega).
V skladu z navodili proizvajalca semenskega materiala je potrebno upoštevati tudi do 20% manjšo težo prečiščenega in razstročkanega česna.